Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Alman Dili Eğitimi Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER


Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı kent merkezinde, Anafartalar Yerleşkesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı 1994-1995 öğretim yılından beri eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olup lisans ve yüksek lisans programlarında eğitim vermektedir. Programın amacı, bir yıllık hazırlık eğitiminin ardından, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği genel kültür bilgisi, özel alan bilgisi ve pedagojik mesleki alan bilgisi vererek, dört yıllık lisans eğitimi ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/ özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapacak nitelikli Almanca öğretmeni yetiştirmektir. Öğrencilerimiz ayrıca çeviri, uluslararası ticaret, turizm gibi alanlarda da çalışabilmektedir. Alman Dili Eğitimi Anabilim dalında 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Dr. Öğretim Görevlisi ve (biri 35. Mad. ile Ege Üniversitesi'nde görevli olmak üzere) 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Her sene dil puanı türünden ortalama 40 öğrenci kayıt olmakta ve hazırlık sınıfı ile birlikte eğitim beş sürmektedir. Eğitim dili Almanca olup, halen toplam 190 öğrenci öğrenimini devam ettirmektedir.

Anabilim Dalımızın Polonya Pomeranian School of Higher Education in Gdynia, Almanya Duisburg-Essen Üniversitesi, Hamburg Üniversitesi, Dortmund Teknik Üniversitesi, Osnabrück Üniversitesi, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Universität Pécs ve Aristotle University of Thessaloniki ile Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı değişim ve işbirliği anlaşmaları bulunmaktadır. 2 Dil Laboratuvarı (İngiliz Dili ve Japon Dili Anabilim Dalları ile ortak), 1 video odası, 3 derslik, 1 seminer odası (ortak) ile hizmet verilmektedir.