Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Alman Dili Eğitimi Vizyon & Misyon

VİZYON & MİSYON

Vizyonumuz 21.yy. başında yabancı dil öğretiminde değişen paradigmalar doğrultusunda kültürler ve uluslar arası iletişimi sağlayarak yabancı ülkelerdeki, özellikle Almanya'daki üniversitelerle alanında bilgi ve öğrenci/öğretim elemanı alışverişini sağlayan ve yurtiçinde de gerekli çağdaş, demokratik ve bilimsel her türlü etkinliği sağlayacak biçimde bölümler arasında ders alıp-vermeye açık bir model olmaktır.

Anabilim Dalı Programımızın öncelikli/ üst-amacı her düzeydeki okulda ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim yapacak Almanca Öğretmeni yetiştirmektir.

Nasıl bir Almanca öğretmeni ?

Atatürk İlkelerini sahip olduğu çağlar üstü aydınlanmacı, demokratik ve evrensel yönleriyle benimsemiş,
Gerek Almanca'nın kullanımı, gerekse Alman Dili ile ilgili gerekli bilgilerle yeterince donatılmış,
Çağdaş öğretme yöntemlerini, yollarını bilen, öğretebilme becerisi kazanmış,
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim- öğretim programları çerçevesinde öğrencilerine alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırabilen, bunun için uygun öğrenme ortamlarını hazırlayabilen,
Öğrencilerin başarılarını nesnel-bilimsel ölçütlerde değerlendirebilen ve başarıyı arttırıcı önlemler alabilen, mesleğindeki gelişmeleri izleyen ve bunları öğretim programlarına yansıtmaya çalışan,
Çok yönlü düşünme ve davranma alışkanlığı ve kültürel zenginlik kazanmış olan,
Yabancı olana hoşgörülü yaklaşabilen, iki kültür arasında önyargısız değerlendirmeler yapabilen, kültürler arası iletişim ilkesini benimsemiş,
Öğrencisini bilgi çağının koşullarına uygun bir birey olarak yetiştirmeyi ana hedeflerinden biri olarak görebilen,
Öğrencisine yaşam boyu öğrenme yolunu açan, bilginin kaynağına nasıl ulaşabileceğini,yabancı dili öğrenmeyi öğreten bir yabancı dil öğretmeni yetiştirmektir.