Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Alman Dili Eğitimi Yönetim

YÖNETİM KADROSU

ABD Başkanı                    Yrd. Doç. Dr. Nihan DEMİRYAY