Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi 2. ve 3. Sınıflar için yeni şubelendirme listeleri - Güncellendi

.

İngiliz Dili Eğitimi 2. ve 3. Sınıflar için yeni şubelendirme listeleri ektedir. 3. sınıf listeleri güncellenmiştir.

Ekler

2.-Sınıf-Listeleri.pdf
3. sınıf listeleri.pdf