Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Akademik Kadro

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ünvanı ve Adı-Soyadı  CV Web Oda Dahili Email
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL CV   E1-127 3662-3748 dkoksalyahoo.com
Prof. Dr. Aysun YAVUZ CV   E1-125 3660 yavuzaysunhotmail.com
Doç. Dr. Ece Zehir TOPKAYA CV   E1-102 3664 ecetopkayayahoo.com
Doç. Dr. Cevdet YILMAZ CV   E1-101 3663 cyilmazcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sevim İNAL CV   E1-103 3665 seviminal65gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Kürşat CESUR CV   E1-105 3669 kursatcesurcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Salim RAZI CV   E1-126 3661 salimrazigmail.com
Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa TEKİN CV   E1-124   tekinmustafacomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sercan UZTOSUN  CV   E1-106          3671 uztosunsercanyahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi Müge KARAKAŞ CV   E1-107 3673 mkarakascomu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Meryem ALTAY CV   E1-110   marycomu.edu.tr
Arş.Gör. Dr. Zeynep Gülşah KANİ CV      - zgulsahkanigmail.com
Arş.Gör. Dr. Kadriye AKSOY CV        kadriyeaksoyyahoo.com
Arş. Gör. Orçin KARADAĞ         orcinkaradaggmail.com
Öğr. Gör. Dr. Sedat BECEREN CV   E1-108
3674  
sbecerencomu.edu.tr