Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Akademik Kadro

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ünvanı ve Adı-Soyadı  CV Web Oda Dahili Email
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL CV   E1-127 3662-3748 dkoksalyahoo.com
Doç. Dr. Aysun YAVUZ CV   E1-125 3660 yavuzaysunhotmail.com
Doç. Dr. Ece Zehir TOPKAYA CV   E1-102 3664 ecetopkayayahoo.com
Doç. Dr. Cevdet YILMAZ CV   E1-101 3663 cyilmazcomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Sevim İNAL CV   E1-103 3665 seviminal65gmail.com
Yrd. Doç. Dr. Kürşat CESUR CV   E1-105 3669 kursatcesurcomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Salim RAZI CV   E1-126 3661 salimrazigmail.com
Yrd. Doç. Dr.  Mustafa TEKİN CV   E5-521 3501 tekinmustafacomu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sercan UZTOSUN  CV   E1-106          3671 uztosunsercanyahoo.com
Öğr. Gör. Dr. Müge KARAKAŞ CV   E1-107 3673 mkarakascomu.edu.tr
Okt. Dr. Meryem ALTAY CV   E1-110   marycomu.edu.tr
Arş.Gör. Dr. Zeynep Gülşah KANİ CV    E1- - zgulsahkanigmail.com
Okt. Sedat BECEREN CV   E1-108 3674 sbecerencomu.edu.tr