Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Genel Bilgiler

Programın Amacı
İngilizce Öğretmenliği Programının amacı, her düzeydeki okulda ve yaygın eğitim kurumlarında İngilizce eğitimi yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
İngilizce öğretmenliği programında İngilizce anlatım, fonetik, gramer, yazılı anlatım ve metin okuma, çeviri ve İngiliz edebiyatı gibi dersler okutulur. Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim yöntemleri, ölçme - değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler
İngilizce öğretmenliği programında okumak isteyenlerin sözel yeteneği ve belleği güçlü, bir yabancı dil öğrenmeye istekli, edebiyata ilgili ve bu alanda başarılı kimseler olmaları gerekir.

Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
İngilizce öğretmenliği programını bitirenlere “ İngilizce Öğretmeni” unvanı verilir. İngilizce öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

Çalışma Alanları
İngilizce öğretmenlerinin çalışma alanları çok geniş olup okulöncesinden yükseköğretimin sonuna kadar her düzeyde örgün eğitim kurumlarında, yetişkin eğitimi yapan resmi ve özel kurumlarda çalışma olanağına sahiptirler Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yabancı dil eğitimi denince İngilizce akla gelmekte ve başka ülkelerin insanları ile iletişimde İngilizce tek dil olarak benimsenme eğilimi göstermektedir.

Vizyonumuz:

 

 

 • Çağdaş gelişmeleri yakalayabilme
 • Araştırma becerileri gelişmiş öğretmenler yetiştirme
 • Reflektif ve eleştirel olabilmeyi bilen öğretmen yetiştirme
 • Avrupa Birliği'ne uyum sağlayabilecek programlar ve kaynaklar geliştirme
 • Küreselleşme anlamında çoğulcu (pluralistic) bir kültür anlayışında dilin önemini kavrama
 • Üretken ve kendine güvenen bireyler yetiştirme
 • Öğretmen yetiştirme politikasını 21. yüzyılın kosullarına göre geliştirme ve yenileme. Bu anlamda sadece mesleki yeterlilik değil, 21. yüzyılın bireyini yetiştirecek öğretmenler yetiştirme
 • İletişim kanallarını iyi kullanabilecek öğretmenler yetiştirme
 • Takım ruhu becerileri kazandırma yanında bağımsız çalışabilen öğretmen adayları yetiştirme
 • Yaratıcı öğretmen adayları yetiştirme
 • Teknolojiyi eğitim öğretim alanlarında kullanabilme
 • Kültürlerarası iletişim becerisi gelişmiş bireyler yetiştirme

 

 

Misyonumuz: 

 • Öğretim kadar eğitimin de üzerinde durulması

 • Etik değerleri öğretme ve bilicini aşılama

 • Öğrenmeyi öğretmek

 • Dil ve kültürel bilinci uyandırma

 • Görev ve sorumluluk bilincini uyandırma

 • Metot ve yöntem derslerinin önemini kavrama

 • Okullarla işbirliği içinde çalışıp pratik anlamda öğretme becerilerini geliştirme

 • Lisans ve lisans üstü eğitimin kalitesini artırmak

 • Ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmaların sayısını ve kalitesini artırma

Sınıflarımız: 

 • B2 blok 1. katta K1-04, K1-05, K1-06, K1-07 ve K1-08 nolu 35'er kişilik dersliklerle birlikte B3 blok K1-09  nolu 25 kişilik derslik kullanılmaktadır.

 •  Alman Dili ve Japon Dili Eğitimi Anabilim Dallarının kullandıkları derslikler ise şu şekildedir:

  A2-K3-03 ( A2 Blok, Kat:3, ED-K3-03 ) / A2-K3-04 ( A2 Blok, Kat:3, ED-K3-04 ) / B3-K1-10 ( B3 Blok, Kat:1, ED-K1-10 ) / B3-12 ( B3 Blok, Kat:1, ED-K1-12 )

  Bilgisayar Bl : B2-Z-06 ( B2 Blok, Zemin Kat, ED-Z-06 / B2-Z-07 ( B2 Blok, Zemin Kat, ED-Z-07 ) / Bilgisayar Lab: B2-K4-05 (B2 Blok, Kat:4, EL-K4-05)

Gereken Nitelikler: 

İngilizce öğretmenliği programında okumak isteyenlerin sözel yeteneği ve belleği güçlü, bir yabancı dil öğrenmeye ve öğretmeye istekli, edebiyata ilgili, kültürlerarası iletişime önem veren ve bu alanlarda başarılı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Alanları:

İngilizce öğretmenlerinin çalışma alanları çok geniş olup okulöncesinden yükseköğretimin sonuna kadar her düzeyde örgün eğitim kurumlarında, yetişkin eğitimi yapan resmi ve özel kurumlarda çalışma olanağına sahiptirler. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yabancı dil eğitimi denince İngilizce akla gelmekte ve başka ülkelerin insanları ile iletişimde İngilizce tek dil olarak benimsenme eğilimi göstermektedir. Bu durumda anabilim dalı mezunlarımız pek çok alanda iş bulabilme imkânına sahiptirler. 

Diğer Kuruluşlarla İlişkiler: 

Bulgaristan Sofya Üniversitesi 

 • Bulgaristan Sofya Üniversitesi Klasik ve Modern Diller Fakültesi İngiliz ve Amerikan Dili Edebiyatı Bölümü ve İngilizce Öğretmenliği Bölümleri ile 2000 – 2001 yılından itibaren öğretim elemanlarının kısa süreli seminer vermek üzere karşılıklı ziyaretleri sürmektedir.

 • Ortak konferanslar (İngiliz Dili Eğitimi) yapılmaktadır.

 • Yayın paylaşımı ve yayın hazırlanması sürmektedir.

Çek Cumhuriyeti - Silesian Üniversitesi 

 • Silesian Üniversitesi İş Yönetimi Fakültesi İletişim Bölümü ile benzer etkinlikler 1997 yılından beri sürmektedir.

Portekiz – Londra Üniversiteleri 

 • Portekiz – Londra Üniversiteleri ile anlaşma yapmak üzere çalışmalar sürmektedir.

Çek Cumhuriyeti - Ostrava Üniversitesi 

 • Yapılan anlaşmalar çerçevesinde 2006-2007 akademik yılı itibariyle ortak projelerin başlaması kararlaştırılmıştır.

Portekiz – Catolica Üniversitesi 

 • Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci değişim programı 2005-2006 Akademik Yılından itibaren başlamıştır.

Almanya – Osnabrück Üniversitesi 

 • Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci değişim programı 2005-2006 Akademik Yılından itibaren başlamıştır.

Almanya – Ludwidsburg Üniversitesi 

 • Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci değişim programı 2005-2006 Akademik Yılından itibaren başlamıştır.

Norveç – Volda Üniversitesi 

 • Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı 2004-2005 Akademik Yılından itibaren başlamıştır.

Yunanistan – Aristotle Thessaloniki Üniversitesi