Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Hakkında

Vizyonumuz:

 

 

 • Çağdaş gelişmeleri yakalayabilme
 • Araştırma becerileri gelişmiş öğretmenler yetiştirme
 • Reflektif ve eleştirel olabilmeyi bilen öğretmen yetiştirme
 • Avrupa Birliği'ne uyum sağlayabilecek programlar ve kaynaklar geliştirme
 • Küreselleşme anlamında çoğulcu (pluralistic) bir kültür anlayışında dilin önemini kavrama
 • Üretken ve kendine güvenen bireyler yetiştirme
 • Öğretmen yetiştirme politikasını 21. yüzyılın kosullarına göre geliştirme ve yenileme. Bu anlamda sadece mesleki yeterlilik değil, 21. yüzyılın bireyini yetiştirecek öğretmenler yetiştirme
 • İletişim kanallarını iyi kullanabilecek öğretmenler yetiştirme
 • Takım ruhu becerileri kazandırma yanında bağımsız çalışabilen öğretmen adayları yetiştirme
 • Yaratıcı öğretmen adayları yetiştirme
 • Teknolojiyi eğitim öğretim alanlarında kullanabilme
 • Kültürlerarası iletişim becerisi gelişmiş bireyler yetiştirme

 

 

Misyonumuz:

 • Öğretim kadar eğitimin de üzerinde durulması
 • Etik değerleri öğretme ve bilicini aşılama
 • Öğrenmeyi öğretmek
 • Dil ve kültürel bilinci uyandırma
 • Görev ve sorumluluk bilincini uyandırma
 • Metot ve yöntem derslerinin önemini kavrama
 • Okullarla işbirliği içinde çalışıp pratik anlamda öğretme becerilerini geliştirme
 • Lisans ve lisans üstü eğitimin kalitesini artırmak
 • Ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmaların sayısını ve kalitesini artırma

Sınıflarımız:

 • C blok 3. katta 301, 303 ve 304 nolu 35'er kişilik dersliklerle birlikte 302 nolu derslikte kurulu bulunan teknoloji sınıfı kullanılmaktadır.
 • C1 220 nolu derslikte bulunan 40 kişilik seminer odası kısmen kullanılmaktadır.
 • C1 203 ve C1 204 nolu dersliklerde kurulu bulunan 30'ar kişilik tam donanımlı dil laboratuarları, Alman Dili ve Japon Dili Eğitimi Anabilim Dallarıyla ortak olarak kullanılmaktadır.

Gereken Nitelikler:

İngilizce öğretmenliği programında okumak isteyenlerin sözel yeteneği ve belleği güçlü, bir yabancı dil öğrenmeye ve öğretmeye istekli, edebiyata ilgili, kültürlerarası iletişime önem veren ve bu alanlarda başarılı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Alanları:

İngilizce öğretmenlerinin çalışma alanları çok geniş olup okulöncesinden yükseköğretimin sonuna kadar her düzeyde örgün eğitim kurumlarında, yetişkin eğitimi yapan resmi ve özel kurumlarda çalışma olanağına sahiptirler. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yabancı dil eğitimi denince İngilizce akla gelmekte ve başka ülkelerin insanları ile iletişimde İngilizce tek dil olarak benimsenme eğilimi göstermektedir. Bu durumda anabilim dalı mezunlarımız pek çok alanda iş bulabilme imkânına sahiptirler. 

Diğer Kuruluşlarla İlişkiler:

Bulgaristan Sofya Üniversitesi

 • Bulgaristan Sofya Üniversitesi Klasik ve Modern Diller Fakültesi İngiliz ve Amerikan Dili Edebiyatı Bölümü ve İngilizce Öğretmenliği Bölümleri ile 2000 – 2001 yılından itibaren öğretim elemanlarının kısa süreli seminer vermek üzere karşılıklı ziyaretleri sürmektedir.
 • Ortak konferanslar (İngiliz Dili Eğitimi) yapılmaktadır.
 • Yayın paylaşımı ve yayın hazırlanması sürmektedir.

Çek Cumhuriyeti - Silesian Üniversitesi

 • Silesian Üniversitesi İş Yönetimi Fakültesi İletişim Bölümü ile benzer etkinlikler 1997 yılından beri sürmektedir.

Portekiz – Londra Üniversiteleri

 • Portekiz – Londra Üniversiteleri ile anlaşma yapmak üzere çalışmalar sürmektedir.

Çek Cumhuriyeti - Ostrava Üniversitesi

 • Yapılan anlaşmalar çerçevesinde 2006-2007 akademik yılı itibariyle ortak projelerin başlaması kararlaştırılmıştır.

Portekiz – Catolica Üniversitesi

 • Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci değişim programı 2005-2006 Akademik Yılından itibaren başlamıştır.

Almanya – Osnabrück Üniversitesi

 • Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci değişim programı 2005-2006 Akademik Yılından itibaren başlamıştır.

Almanya – Ludwidsburg Üniversitesi

 • Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci değişim programı 2005-2006 Akademik Yılından itibaren başlamıştır.

Norveç – Volda Üniversitesi

 • Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı 2004-2005 Akademik Yılından itibaren başlamıştır.

Yunanistan – Aristotle Thessaloniki Üniversitesi