Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Yönetim

YÖNETİM KADROSU

ABD Başkanı  Doç. Dr. Aysun YAVUZ