Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Japon Dili Eğitimi Bölüm Faaliyetleri

Bölüm sponsorluğunda çeşitli faaliyetler

Bölümümüz sadece eğitim alanında değil, diğer alanlarda da çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.Konusunda uzman kişileri davet etmekteyiz. Eğitim programımız dışındaki bu alanlarda 2003-2004 yıllarında yapılan seminerler, konferanslar ve toplantılar şunlardır:

 • Eylül 2004 ‘Uluslararası Hukuk ve Nükleer Silahlar' 
  Dç. Yasuhiro Shigeta (Osaka Gakuin Üniversitesi)

 • Ekim 2004 ‘Japon Efsaneleri' 
  Prof. Setsu YAMAMOTO (Shizuoka Üniversitesi)

 • Kasım 2004 ‘Küreselleşme ve Japon Toplumundaki Değişim' 
  Prof. Wolfram MantzenREıter (Avusturya Viyana Üniversitesi)

 • Kasım 2004 ‘Gençlerin Ahlâk Bilincinin Uluslararası Karşılaştırması' 
  Prof. Hiroshi MATSUİ (Kawamura-Gakuen Kız Üniveristesi)

 • Mart 2006 'Modernleşme ve Sanayileşmenin Getirdiği Günümüz Japonya'sınınAydınlık ve Karanlık Yüzü' (Prof. Sadao TOKUNO-Kumamoto Üniversitesi)
 • Mart 2007 'Türk Japon Diplomasi Tarihi' (Dr. Hironao MATSUTANİ-Japonyaİstanbul Başkonsolosu)

Bölümümüz teknik konferans ve seminerlere ek olarak, Türkiye'de bulunan Japon şirketlerini de davet ederek öğrencileri bilgilendirmek için konferanslar düzenlemektedir. Türkiye'deki Japon şirketleri ve Japonya ile ilişkileri olan şirketlerle bağlantı kurma konusuna önem vererek, öğrencilerin geleceklerini iyi hazırlayabilmeleri için çabalamaktayız. Son zamanlarda kendi bünyelerinde de konferans ve seminerler düzenleyen kuruluşlar vardır, Bu kuruluşlar:

 • 2004 yılı Honda Teknoloji Sanayii Türkiye Merkez Başkanı Katsumi SAWAİ

 • 2004 yılı Toyota Türkiye Merkez Personel Bölümü Shigeru KOİTA

Bölümümüz ayrıca Çanakkale halkı ile ilişkileri güçlendirmiş, 1995 yılından beri her yıl Mart ayı civarında Japon Takvim ve Poster Sergisi düzenlemektedir. Bu sergiyle diğer bölümlerin öğrencilerine ve halka geniş olarak Japonya'yı tanıtmak, Japonya'ya olan ilgiyi arttırmak amaçlanmaktadır. Her yıl Japon şirketleri ve çeşitli topluluklar tarafından öğretim elemanlarımız vasıtasıyla bölümümüze bağışlanan ve hediye edilen Japon takvimleri ve posterleri (yaklaşık 100-150 adet) sergilenmektedir. Japonya'dan çeşitli görüntülerin, manzaraların, geleneksel kutlamaların fotoğraflarından ya da resimlenmiş şekillerinden oluşan kaliteli takvimlerden oluşmaktadır. Her yıl düzenlenen takvim ve poster sergimiz üniversitemizdeki öğretim görevlileri ve öğrencilerin yanısıra Çanakkale halkı tarafından da büyük ilgi ile karşılanmaktadır. Sergiyi ziyarete gelenler tarafından beğenilen 2 takvim-poster numarası çekiliş kağıtlarına yazılarak bölümümüze teslim edilmektedir. Sergi bittikten sonra yapılan çekilişle takvim-poster sayısı kadar ziyaretçiye seçtikleri hediye edilmektedir.

Yukarıdaki faaliyetlere ek olarak ‘Çanakkale Japon Dili Eğitimi Gazetesi' yayınlanmaktadır. 1998 yılı Eylül ayında ilk baskısı çıkmıştır. Her yıl bahar ve güz olmak üzere 2 kez basılmaktadır. Bu yayın bölümümüzdeki çeşitli aktiviteleri, araştırma sunumlarını, eğitim içeriğini, özel öğretim yöntemlerini, Japon Dili Eğitimi'nin bulunduğu konumu, Japon dilini öğrenmekte olan öğrencilerin ilgi ve faaliyetlerini dış dünyaya iletmektedir. Bu gazete Türkiye'deki Japon Dili Eğitimi ile ilgili kurumlara, Türkiye Japon Büyükelçiliği'ne, Japon Konsolosluğu'na, Türkiye'deki Japon şirketleri başta olmak üzere, Avrupa, ABD ve Japonya'daki Japon Dili Eğitimi kurumlarına gönderilmektedir. Türkiye'de Japon Dili Eğitimi ile ilgili bilgi, haber ve belgelerin yeterli olmadığı göz önüne alınırsa, yayınımız önemli bir kaynak olarak gösterilmektedir.

Öğrenci faaliyetleri

Bölüm faaliyetlerinin yanısıra öğrencilerin gerçekleştirdiği faaliyetler de oldukça fazladır. Japonya ile ilişkileri geliştirmek amacıyla ana bilim dalımız öğrencileri tarafından'Türk-Japon Dostluk Topluluğu' kurulmuştur. Bu topluluğun yaptığı faaliyetlerden bazıları şunlardır:

 • Japon-Türk Öğrenciler Toplantısı

Çoğunluğunu, Türkoloji bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi öğrencileri ile geliştirilen ilişkiler kapsamında 2003 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Japon-Türk Öğrencilerı Toplantısı yapılmaktadır. Japon üniversite öğrencileri ile toplantılar düzenlenmekte, çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Türk aile yaşantısını da tecrübe etmeleri amacıyla konuk öğrenciler, Türk ailelerin yanında kalmaktadırlar.

 • Çanakkale halkına yönelik başlangıç seviyesinde Japonca Kursu (Aralık)

Şehir halkına yönelik Japonca Kurs projesini, tanıtımını ve idaresini öğretmen olmayı amaçlayan ana bilim dalımız 3.sınıf öğrencileri gerçekleştirmektedir. Ortaokul Öğrencisi, emekli, orta yaş şahıslar da dahil olmak üzere yaş, meslek, v.s şartı gözetmeksizin Japon diline ilgisi olan herkesin katılımı mümkündür. Kursumuz, birkaç ay gibi kısa bir zaman sürecinde başlangıç seviyesinde Japonca öğrenme fırsatını bedelsiz olarak sunmaktadır. Her yıl 200'den fazla başvuru olmaktadır. Dersler aksatılmadan yürütülmekte ve dönem sonu sınavında başarılı olan kursiyerlere bitirme belgesi verilmektedir. 3.sınıf güz dönemi derslerinden olan ‘Japon Dili Özel Öğretim Yöntemleri' ve ‘Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme' dersleri ile kurs uygulaması birbirine bağlantılı olduğundan öğrencilerimiz aldıkları derste öğrendiklerini pratiğe dökerek bu kursu başarı ile sürdürmektedirler.

 • Japon Günü (Mayıs)

1996 yılında Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi yetkililerinin işbirliği ile Çanakkale'de Japon Festivali düzenlenmeye başlanmıştır. İkebana, Chado, Origami, Shodo, Bon-odori, v.b. Japon geleneksel sanatları ve kültürel olgularını sergilemenin yanısıra, Japon yemekleri de katılanlara tattırılmıştır. Daha sonra geniş bir kitleye hitap edebilmek amacıyla bağımsız faaliyetlere son verilmiştir. Her yıl Mayıs ayında üniversitemizde düzenlenmekte olan bahar şenlikleri çerçevesinde Japonya ve Japon kültürünü tanıtıcı aktiviteler sürdürilmektedir. Bahar şenliklerinde bölümümüze ayrılmış standlardaki Japonya'ya has küçük objeler ve Japon yemekleri satışı, Origami ve Shodo deneme köşesi, Aikido ve Kendo gösterileri v.b. faaliyetlere ilgi oldukça fazladır. Bunların yanısıra en çok ilgi gören faaliyetlerden biri de ziyaretçilerin isimlerini Katakana alfabesiyle yazma köşesidir. Her yıl öğrenciler İstanbul Japon Konsolosluğu'ndan ödünç alınan Happi v.b. kıyafetler giyerek diğer bülümlerin standlarından daha fazla dikkat çekmektedirler.

Bundan sonra da diğer bölümler ve üniversite dışındaki bireylerle ilişkilere önem vererek, Çanakkale halkına Japon Kültürü'nü daha geniş açılardan tanıtabilmek için faaliyetlerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz.