Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Japon Dili Eğitimi Eğitim-Öğretim Araçları

Ana Bilim Dalımız, Japon dili eğitimini gerçekleştirmek için gerekli eğitim-öğretim araçlarına oldukça kapsamlı bir biçimde sahiptir. 2000 yılında Japonya Uluslararası İlişkiler Vakfı'nın Eğitime Katkı Programı ile Japon Dili Eğitimi ile ilgili çeşitli kitap ve video, elektronik ansiklopedi, DVD, v.b gibi Japonca öğretimine ilişkin birçok görsel-işitsel materyal bağışlanmıştır. Ayrıca, her yıl eğitim-öğretim materyali bağış programı çerçevesinde birçok material yardımı almaktayız. 2003 yılı Ekim ayında Japon Dışişleri Bakanlığı Japon Hükümeti Kültürel Yardım Destek Programı'nın (ODA) katkılarıyla 2 dil laboratuvarı kurulmuştur. Dil laboratuvarları 4 adet 70 ekran televizyon, projektör, cd player, video player, internet erişimi, ses kayıt ve dinleme cihazları gibi görsel ve işitsel ders araçları ile donatılmıştır. Bu sayede, öğrencilerimiz hem görsel hem de işitsel araçlar ile çok boyutlu bir dil öğrenim süreci geçirebilmektedirler.
     


KANYAKLAR:

Japonya’nın Naruto Eğitim Üniversitesinden emekli olan Prof. Yoneichi ONO tarafından Ana Bilim Dalımıza bağışlanan 4000’i kitap, 3000’i bilimsel dergi olmak üzere 7000 kaynak, 2010 yılı itibariyle ONO Kitaplığı bünyesinde öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Bunun yanı sıra, daha önceden bulunan 3500 kaynakla birlikte Ana Bilim Dalımız bünyesindeki kaynak sayımız 10.000’i geçmiş bulunmaktadır. Bu kaynakların çoğunluğu Japonca olmakla birlikte, İngilizce ve Türkçe kaynaklar da mevcuttur. İçerik olarak oldukça zengin bir yapıya sahip olan Ana Bilim Dalı kitaplığımızda, Yabancı Dil Eğitimi’nden Japon Edebiyatı’na, Japon Dili’nden Japon Tarihi’ne, Japon Toplumu’ndan Japon Dinleri’ne, siyasetten ekonomiye, sanattan felsefeye kadar geniş bir yelpazede Japonca, İngilizce ve Türkçe kaynaklar öğrencilerimiz tarafından kullanılabilmektedir. Ana Bilim Dalımız kitaplığındaki kaynak sayımızın ve içeriğinin zenginliği, öğrencilerimizin Japon dilinin yanısıra, ilgi duydukları diğer alanlarla ilgili de kendilerini geliştirmelerine fırsat vermekte, bu sayede de daha donanımlı bir şekilde çalışma yaşantılarına doğru yol almalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin ilgileri ile doğru orantılı olarak, her sene Japonca kaynak sayısının artırılması ve içeriğinin zenginleştirilmesi hususunda Ana Bilim Dalımız mümkün olan gayreti göstermektedir.