Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Japon Dili Eğitimi Etkinlikler

1. Konferans, Seminer, Sempozyum, Toplantı

Ana Bilim Dalımız yıl içerisinde sadece dil eğitim öğretim faaliyetleri ile sınırlı kalmamakta, çeşitli boyutlarıyla Japonya’yı tanıtmak ve tartışmak amacıyla, üniversitemiz dışından alanlarında uzman kişileri üniversitemize ders veya konferans amaçlı davet etmektedir.

2003-2004 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere günümüze kadar yapılmış etkinliklerden bir kaçı şunlardır.

    Dr. Yasuhiro SHİGETA, 2004, ‘Uluslararası Hukuk ve Nükleer Silahlar' (Osaka Gakuin Üniversitesi)
    Prof. Setsu YAMAMOTO, 2004, ‘Japon Efsaneleri' (Shizuoka Üniversitesi)
    Prof. Wolfram MantzenREıter, 2004, ‘Küreselleşme ve Japon Toplumundaki Değişim' (Avusturya Viyana Üniversitesi)
    Prof. Hiroshi MATSUİ, 2004, ‘Gençlerin Ahlâk Bilincinin Uluslararası Karşılaştırması' (Kawamura-Gakuen Kız Üniveristesi)
    Prof. Sadao TOKUNO, 2006, 'Modernleşme ve Sanayileşmenin Getirdiği Günümüz Japonya'sının Aydınlık ve Karanlık Yüzü' (Kumamoto Üniversitesi)
    Dr. Hironao MATSUTANİ, 2007, 'Türk Japon Diplomasi Tarihi' (Japonya İstanbul Başkonsolosu)
    Prof. Kenji TOZAWA, 2008, ‘Soğuk Savaş Sonrası Dünya ve Japonya’ (Ehime Üniversitesi)
    Mie TAKASHİMA, 2008, ‘Turizm Japoncası’,  (JICA)
    Prof. Osamu KAMADA, 2009, ‘Japon Dili ve Dilbilim Üzerine’ (Nanzan Üniversitesi)
    Prof. Dr. Tomoyuki KAWAMURA, 2009, ‘Geleneksel Japon Resminden Manga ve Anime Kültürüne’ (Joetsu Eğitim Üniversitesi)
    Prof. Yuka TSUCHİYA, 2009, ‘Neden Japonlar Amerikan Hayranıdır?’ (Ehime Üniversitesi)
    Ç.O.M.Ü Japon Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından 2008 yılında düzenlenen 13.Avrupa Japon Dili Eğitimi Sempozyumu

Ana Bilim Dalı olarak, bilimsel konferans, ders ve seminerlere ek olarak, öğrencilerimizin Japon şirketlerini tanımaları, Japon şirketleri ve Japonya ile ilişkileri olan şirketlerle bağlantı kurmaları için bir fırsat oluşturmak amacıyla, Türkiye'de bulunan Japon şirketlerinden temsilcileri konferans vermeleri için okulumuza davet etmekteyiz.

Honda Teknoloji Sanayii Türkiye Merkez Başkanı Sayın Katsumi SAWAİ, 2004 Toyota Türkiye Merkez Personel Bölümü Sayın Shigeru KOİTA, 2004
AİSHİN Otomotiv Parçaları Sanayi ve Tic. A.Ş İnsan Kaynakları ve İdari İşler Bölümü Md. Sayın Arif ÖZTÜRK, 2009 Mitsubishi Avrupa Güç Sistemleri Ltd. Satış Müdürü Sayın Dr. A. Can Tekin, 2010

2. Kültürel Faaliyetler

Ana Bilim Dalımız, toplantı, konferans haricinde Çanakkale halkı ile daha yakından ilişki kurabilmek ve Japon kültürünü daha da yakından tanıtabilmek amacıyla, 1995 yılından beri her yıl Mart ayı civarında Japon Takvim ve Poster Sergisi düzenlemektedir. Bu sergiyle diğer bölümlerin öğrencilerine ve halka geniş olarak Japonya'yı tanıtmak, Japonya'ya olan ilgiyi arttırmak amaçlanmaktadır. Sergiyi ziyarete gelenler tarafından beğenilen 2 takvim-poster numarası çekiliş kağıtlarına yazılarak bölümümüze teslim edilmektedir. Sergi bittikten sonra yapılan çekilişle takvim-poster sayısı kadar ziyaretçiye seçtikleri hediye edilmektedir.

Yukarıdaki faaliyetlere ek olarak ‘Çanakkale Japon Dili Eğitimi Bülteni', Nippon Zaidan Vakfı ÇOMÜ Japon Dili Eğitimi fonu bütçesinden yayınlanmaktadır. 1998 yılı Eylül ayında ilk baskısı çıkmıştır. Her yıl bahar ve güz olmak üzere 2 kez basılmaktadır. Bu yayın bölümümüzdeki çeşitli aktiviteleri, araştırma sunumlarını, eğitim içeriğini, özel öğretim yöntemlerini, Japon Dili Eğitimi'nin bulunduğu konumu, Japon dilini öğrenmekte olan öğrencilerin ilgi ve faaliyetlerini dış dünyaya iletmektedir. Bu gazete Türkiye'deki Japon Dili Eğitimi ile ilgili kurumlara, Ankara Japonya Büyükelçiliği'ne, Japonya Başkonsolosluğu'na, Türkiye'deki Japon şirketleri başta olmak üzere, Avrupa, ABD ve Japonya'daki Japon Dili Eğitimi kurumlarına gönderilmektedir. Türkiye'de Japon Dili Eğitimi ile ilgili bilgi, haber ve belgelerin yeterli olmadığı göz önüne alınırsa, yayınımız önemli bir kaynak olarak gösterilmektedir.

3. Öğrenci Merkezli (Ana Bilim Dalımız Destekli) Faaliyetler

Ana Bilim Dalı faaliyetlerinin yanısıra öğrencilerimizin gerçekleştirdiği faaliyetler de oldukça fazladır. Japonya ile ilişkileri geliştirmek amacıyla Ana Bilim Dalımız öğrencileri tarafından 'Türk-Japon Dostluk Topluluğu' (TJDT) kurulmuştur. Bu topluluk, üniversite bünyesinde kurulan ilk öğrenci topluluklarından olup, kuruluşu 1996 yılına dayanır. Japonya’ya ilişkin çok boyutlu çalışmalara imza atan topluluğumuzun bir kaç etkinliği şu şekildedir.

Japon-Türk Öğrenciler Toplantısı

Çoğunluğunu, Türkoloji bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi (TYDÜ) öğrencileri ile geliştirilen ilişkiler kapsamında, TYDÜ Türkoloji Bölümü öğrencileri ve üniversitemiz TJDT öğrencileri, 2003 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Japon-Türk Öğrencileri Toplantısını gerçekleştirmektedirler. Bu toplantı kapsamında, karşılıklı olarak yapılan çalışmalar bildiri olarak sunulmakta, karşılıklı kültürel ve toplumsal tanıtım etkinlikleri yapılmaktadır. Ayrıca, Türk aile yaşantısını da tecrübe etmeleri amacıyla konuk öğrenciler, Türk ailelerin yanında kalmaktadırlar.

Çanakkale halkına yönelik başlangıç seviyesinde Japonca Kursu

İlk olarak 2000 yılında yaklaşık 4 (Ana Bilim Dalı öğrencimiz) öğretmen ve 20 öğrenci ile başlayan bu projede, şehir halkına yönelik Japonca Kursunun idare ve yönetimini öğretmen olmayı amaçlayan Ana Bilim Dalımız 3.sınıf öğrencileri gerçekleştirmektedir. Ortaokul öğrencisiden, orta yaşlıya, üniversite öğretim üyelerinden, ev hanımlarına kadar geniş bir yelpaze içerisinde, yaş, meslek, v.s şartı gözetmeksizin Japon diline ilgisi olan herkesin katılımı mümkündür. Öğrencilerimizin sürdürdüğü bu kurs, birkaç ay gibi kısa bir zaman sürecinde başlangıç seviyesinde Japonca öğrenme fırsatını bedelsiz olarak sunmaktadır. Her yıl 200'den fazla başvuru alan ücretsiz kurslarımızda dersler aksatılmadan yürütülmekte ve dönem sonu sınavında başarılı olan kursiyerlere bitirme belgesi verilmektedir. 3.sınıf güz dönemi derslerinden olan ‘Japon Dili Özel Öğretim Yöntemleri' ve ‘Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme' dersleri ile kurs uygulaması birbirine bağlantılı olduğundan öğrencilerimiz aldıkları derste öğrendiklerini pratiğe dökerek bu kursu başarı ile sürdürmektedirler.

Japon Günü (Mayıs)

1996 yılında Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi yetkililerinin işbirliği ile Çanakkale'de Japon Festivali düzenlenmeye başlanmıştır. İkebana, Chado, Origami, Shodo, Bon-odori, v.b. Japon geleneksel sanatları ve kültürel olgularını sergilemenin yanısıra, Japon yemekleri de katılanlara tattırılmıştır. Daha sonra geniş bir kitleye hitap edebilmek amacıyla bağımsız faaliyetlere son verilmiştir. Her yıl Mayıs ayında üniversitemizde düzenlenmekte olan bahar şenlikleri çerçevesinde Japonya ve Japon kültürünü tanıtıcı aktiviteler sürdürilmektedir. Bahar şenliklerinde Türk Japon Dostluk topluluğuna ayrılmış standlarda, Ana Bilim Dalımızın da desteği ile, Japonya'ya has küçük objeler ve Japon yemekleri satışı, Origami ve Shodo deneme köşesi, Aikido ve Kendo gösterileri v.b. faaliyetler oldukça ilgi görmektedir. Bunların yanısıra en çok ilgi gören faaliyetlerden biri de ziyaretçilerin isimlerini Japon alfabesiyle yazma köşesidir. Her yıl öğrenciler İstanbul Japon Konsolosluğu'ndan ödünç alınan Happi v.b. kıyafetler giyerek diğer standlardan daha fazla dikkat çekmektedirler. Bundan sonra da diğer bölümler ve üniversite dışındaki bireylerle ilişkilere önem vererek, Çanakkale halkına Japon Kültürü'nü daha geniş açılardan tanıtabilmek için faaliyetlerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz.