Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Japon Dili Eğitimi Genel Bilgiler

Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı Sayfasını ziyaret etmek için buraya tıklayın

Japon Dili Eğitimi Genel Bilgiler

Tarihçe

Anabilim dalımız, aynı zamanda Üniversitemiz Kurucu Rektörümüz de olan Sayın Prof. Dr. A. Mete TUNCOKU’nun girişim ve katkılarıyla 1993 yılında kurulmuştur. Japonca'nın, seçmeli ikinci yabancı dil olarak ortaöğretim kurumlarında öğretilmeye başlanacağı düşünülerek, Japonca öğretecek nitelikte insan kaynağı yetiştirmek amacıyla, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Anabilim Dalımız’ın kuruluş törenine Japonya İmparatorluk Ailesi'nden Prens Takahito MİKASANOMİYA ve eşi ile dönemin Ankara Japonya Büyükelçisi ile eşi de iştirak etmiştir.

Anabilim Dalımız, tüm Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgesindeki ilk ve tek Japonca Öğretmeni yetiştiren yükseköğretim kurumu olma özelliğine sahiptir. Kurulduğu dönemde 3 Japon uyruklu öğretim elemanı ve 18 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetine başlayan Anabilim Dalımız, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 2 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Dr., 5 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 10 öğretim elemanı ve yaklaşık 170 öğrencimiz ile bilimsel çalışma ve eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Anabilim Dalımızda görev yapan toplam 10 öğretim elemanının 6’sının Japon uyruklu olması ve Türk öğretim elemanlarının tamamının yüksek lisans ya da yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Japonya’da tamamlamış olmaları sebebiyle derslerin çoğunluğu Japonca olarak yürütülmektedir.

Amacımız

Bölümümüz eğitim ve kültür alanında Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesi ve geniş bir kitleye yayılabilmesi için nitelikli ve Japon Dili'ne hâkim öğretim elemanı yetiştirmek amacı ile kurulmuş olup;

Ortaöğretim kurumlarında Japonca Eğitimi verebilecek nitelikli öğretim elemanı yetiştirmek

Türk-Japon ilişkilerinde, çeşitli sektörlerdeki Japon firmalarında faaliyet gösterebilecek nitelikli eleman yetiştirmek başlıca 2 temel amaç olarak benimsenmiştir.

Hedefimiz

Sadece Japon Dilini etkin, üstün ve akıcı bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak değil; üstüne dil eğitimi, toplum, edebiyat, tarih gibi konularda da engin bilgi ve kültür birikimini öğrencimize kazandırmak ve eğitim alanı dışında, kültürel, sosyal ve ticari alanlarda da faaliyet gösterebilecek girişken, bilinçli ve nitelikli eleman yetiştirmektir.