Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Japon Dili Eğitimi Nippon Zaidan Vakfı

NİPPON ZAİDAN VAKFI

                    

Merkezi Japonya’da bulunan Nippon Zaidan                     Vakfı, Japonya içinde ve dışında temel insan ihtiyaçlarını                     karşılamayı, uluslararası işbirliğini kuvvetlendirmeyi,                     uluslararası sosyal projelere ve kamu sağlığını geliştirmeye                     yönelik faaliyetlere katkıda bulunmayı amaçlamakta, bu bağlamda                     gönüllü destek programları oluşturmaktadır.
                    Yaşlı bakımı programlarından engelli bireylerin destek                     programlarına, tarımsal kalkınma faaliyetlerinden bölgesel                     kalkınma faaliyetlerine, uluslararası barış anlayışını                     geliştirme amaçlı genç liderler programından Japon Dili                     Eğitimini destekleyen programlara kadar çok geniş bir yelpazede                     faaliyetlerini sürdüren Nippon Zaidan Vakfı, Anabilim Dalımıza                     da Nippon Zaidan Vakfı – ÇOMÜ Japon Dili Eğitimi Fonu                     aracılığıyla destek vermektedir.

                    

Nippon Zaidan Vakfı – ÇOMÜ Japon Dili                     Eğitimi Fonu

                    
                    ‘Japon Dili Eğitimi Fonu’, Japon Dili Eğitimini ilerletmek ve                     Japon Dili Eğitimi veren kurum ve kuruluşları desteklemek                     amacıyla Nippon Zaidan Vakfı tarafından oluşturulan fon ile 1994                     yılında faaliyetlerine başlamıştır. Günümüzde 6 ülke ve 8                     üniversitede Japon Dili Eğitimi Fonu faaliyet göstermektedir.                     Nippon Zaidan Vakfı Fonu üniversitemizde 1996 yılında kurulmuş                     olup, fonun yıllık kar payı 1997 yılından itibaren Anabilim                     Dalımız için kullanılmaktadır. Fonun kullanım alanı içerisinde,                     Lisans öğrencilerine yönelik burs imkanlarının sağlanması,                     Japonya’da düzenlenen 3 haftalık Japon Dili ve Kültürü Araştırma                     Gezisi için gerekli masrafların karşılanması, öğretim                     materyallerinin temini ve öğretim elemanlarının akademik                     faaliyetlerine ilişkin masraflarına katkı sağlanması                     bulunmaktadır.
                    Adı geçen fon programı bünyesinde devam eden faaliyetler ile                     ilgili ayrıntılar aşağıdaki gibi özetlenebilir.
                    
                    1. Nippon Zaidan-ÇOMÜ Japon Dili Eğitimi Fonu Japon Dili ve                     Kültürü Araştırma Programı (İshikawa-Kanazawa)
                    
                    Nippon Zaidan-ÇOMÜ Japon Dili Eğitimi Fonu’nun desteğiyle                     gerçekleştirilen Japon Dili ve Kültürü Araştırma Programı 2008                     yılından beri her yıl uygulanmaktadır. Bu programa belirlenen                     genel not ortalamasına sahip olan 2. ve 3. Sınıf öğrencileri                     arasından kompozisyon ve mülakat sınavında seçilen 5 ya da 6                     öğrenci katılmaktadır. Seçilen öğrenciler iki gruba ayrılarak                     seçtikleri proje konuları hakkında Japonya’da araştırma yapıp,                     program sonunda projelerini sunmaktadır. Program dahilinde proje                     çalışmasının yanısıra, öğrencilerin istekleri de gözönünde                     bulundurularak belirlenen Japonya ve Japon insanını tanıtmaya                     yönelik kültür programları da vardır. Japonya’nın İshikawa                     Eyaleti Kanazawa Şehrinde bulunan Uluslararası İlişkiler                     Merkezi’nde gerçekleştirilen bu araştırma programının en                     ayırdedici özelliği ise, öğrencilerin yaklaşık 3 hafta süren                     program süresince homestay yapmalarıdır.
                    
                    2. Nippon Zaidan-ÇOMÜ Japon Dili Eğitimi Fonu Japon Dili                     Eğitimi Anabilim Dalı Başarılı Öğrencilere Burs Programı
                    
                    Anabilim Dalımız bünyesinde not ortalamaları en yüksek (her                     sınıftan 4 kişi olmak üzere) toplam 16 öğrencimize 9 ay boyunca                     burs verilmektedir. 10 yılı aşkın bir süredir devam eden burs                     sistemimiz ile öğrencilerimizin başarılarını ödüllendirmek,                     motivasyonlarını artırmak amaçlanmaktadır.