Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Japon Dili Eğitimi Staj ve Eğitim

Turizm sektörü v.b. iş alanlarında kendini gösterebilecek kapasiteye sahip eleman yetiştirme konusuna da ağırlık vererek; öğrencilerimiz eğitimine devam ederken yaz tatillerinde ya da mezuniyet sonrası özel şirketlerde staj ve eğitim almaya teşvik edilmektedir. Bu olanağa sahip olan öğrencilerimiz, şirket ortamında o havayı bizzat soluyarak tecrübe etmekte ve eğitim alanı dışında da çok değerli deneyimler edinmektedir. Eğitim ve staj imkanına 3.sınıf bitimindeki yaz tatilinde sahip olan öğrenciler çoğunlukta olup, 2.sınıfın yaz tatilinde ya da mezuniyet sonrası katılan öğrencilerimiz de bulunmaktadır.

Daha çok Japon uyruklu ve Türk-Japon ortaklı şirketler öğrencilerimize bu fırsatı sunmaktadır. Toyota-Türkiye personel departmanı görevlileri, öğretim elemanlarımızla yaptığı görüşmelerde ‘şirketlerde staj ve eğitim alan mezunlarla almayanlar arasında açık bir fark mevcuttur. Böyle bir tecrübe edinen kişi iş dünyası konusunda önbilgiye sahip olabilmektedir.' diye belirtilmiş, bu eğitimlerin öğrencinin kişisel gelişimini ve iş dünyasına karşı bakış açısını büyük ölçüde etkilediği vurgulanmıştır.

Eğitim ve staj gördükleri şirketlerin beğenisini kazanan öğrenciler, mezun olduktan sonra bu şirketlerde çalışma şansı da elde ederek, sadece toplumsal bir tecrübe edinmekle kalmayıp, iş dünyasına yönelik kişisel ilişkilerini de geliştirmektedirler.

2000 yılından itibaren eğitim ve staja katılan öğrencilerle toplantı düzenlenerek şirket içi staj ve eğitime ilgisi olan ve katılmak isteyen öğrenciler arasında bilgi alışverişi sağlamak amacıyla Ana Bilim Dalı olarak çeşitli faaliyetlerde bulunulmaktadır.