Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Japon Dili Eğitimi Uluslararası İlişkiler

Ana Bilim Dalımız, halen Okayama Üniversitesi, Ehime Üniversitesi, Joetsu Eğitim Üniversitesi ve Hiroshima Üniversitesi ile akademik işbirliği anlaşmasına sahip olup, adı geçen bu üniversitelerle öğrenci değişim programını aktif bir şekilde uygulamaktadır. 
Akademik işbirliğimizin sürdüğü üniversitelere ilişkin kısa tanıtım bilgileri aşağıdaki gibidir.

Ehime Üniversitesi (EHİME) 
http://www.ehime-u.ac.jp/

1949 yılında, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi olarak 3 fakülteyle öğretime başlamıştır. 1953 yılında Ziraat Fakültesi kurulmuş, 1968 yılında Fen Edebiyat Fakültesi yenilenmiş, Hukuk Fakültesi ve Fen Fakültesi kurulmuştur. 1973 yılında Tıp Fakültesi kurulmuş, günümüzde 6 fakültesi ve 6 araştırma bölümü ile kapasiteli bir üniversite haline gelmiştir. Yaklaşık 8300 lisans, 1300 yüksek lisans öğrencisi ve 650 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Joetsu Eğitim Üniversitesi (NİİGATA) 
http://www.juen.ac.jp/

1978 yılında Nigata Eyaleti Joetsu Şehri'nde kurulmuştur. Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim, Ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmektedir. Öğrenci sayısı az olan dersliklerde eğitim verildiği için, Japonya' da öğretmen seçme sınavı başarı katsayısı yüksektir. Yaklaşık 680 öğrenci ve 150 eğitimci bulunmaktadır.

Okayama Üniversitesi (OKAYAMA) 
http://www.okayama-u.ac.jp/

Okayama Üniversitesi, 1949 yılında Hukuk ve Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Tıp Fakültesi ile büyük bir üniversite olarak kurulmuş, sırasıyla 1960 yılında Mühendislik Fakültesi, 1976 yılında Eczacılık Fakültesi, 1979 yılında ise Diş Hekimliği Fakültelerini bünyesine katmıştır. Hukuk ve Edebiyat Fakültesi, 1980 yılında Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi olmak üzere üç fakülteye bölünmüştür. Çevre ve Doğa Bilimleri Fakültesi ise 1994 yılında eğitim- öğretime başlamıştır. Günümüzde, 11 Fakülte ve 7 Enstitüsü ile bilimsel araştırmalar için gerekli olan temel beceri ve kabiliyetleri kazandırmayı amaç edinen büyük bir üniversite olarak, 950 öğretim elemani ile 10800 öğrenciye hizmet vermeye devam etmektedir.

Hiroshima Üniversitesi (HİROSHİMA)
http://www.hiroshima-u.ac.jp/

HiroshimaÜniversitesi, 1902 yılında kurulan Hiroshima Öğretmenlik Yüksek Okulu ve onabağlı okulların biraraya getirilip, 1949 yılında bu yapıya EdebiyatFakültesi, Eğitim Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, Fen BilimleriFakültesi, Mühendislik Fakültesi, Su Ürünleri Fakültelerinin eklenmesiyleoluşturulmuş büyük bir üniversitedir. Bundan başka, üniversitede TıpFakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-EdebiyatFakülteleri de bulunmaktadır.

Eğitim olanaklarını genişletmeyi amaçlayanüniversite, gece kursları ve halka açık çeşitli kurslar düzenlemeksuretiyle, halka teknik bilgi ve genel kültür eğitimi olanakları sunarakbölgenin kalkınması için çalışmaktadır. Hiroshima şehrinin 30 kilometredoğusunda bulunan kampüs, yaklaşık 248 hektarlık yüzölçümüyle ülkeninsayılı büyük kampüsleri arasında yer almaktadır.