Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Japon Dili Eğitimi Yayınlar

 

Japon Dili Eğitimi Yayınlar


Anabilim Dalı öğretim elemanlarımız ulusal ve uluslararası bir çok platformda, dil, kültür, tarih, toplum, edebiyat başta olmak üzere farklı konu ve disiplinlerde Japonya’ya ilişkin akademik çalışmalarını sürdürmektedirler. Yayınlardan bir kaçı şu şekildedir: tıklayınız