Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Japon Dili Eğitimi Yayınlar

Türkiye Asya - Pasifik Çalışmaları Yıllığı (TAPAÇAY)

Türkiye Asya - Pasifik Çalışmaları Yıllığı (TAPAÇAY) , ‘‘İlden Türkiye Doğu Asya Disiplinler Arası Araştırma ve Eğitim Vakfı'' tarafınca yılda bir yayınlanan hakemli dergidir. Türkiye'de Doğu Asya ülkeleri üzerine yoğunlaşan bilimsel araştırma ve çalışmaları başlatıp, bunları geliştirme amacını taşıyan bu çalışma, bu amaca yönelik ve birbirine bağlı uzun bir sürecin en temel halkalarındandır.

Bugün artık Japonya, Çin, Güney Kore, Malezya, Hindistan gibi ülkelere yolladığımız gençler oradaki eğitimlerini tamamlayıp yurda dönmekte ve değişik üniversite, araştırma kurumu ya da özel kuruluşlarda uzmanlaştıkları konularda çalışmaya başlamaktadırlar. TAPAÇAY öncelikle, bu araştırmacılara yaptıkları bilimsel çalışma sonuçlarını değerlendirerek destek olmak amacındadır. Böylece Doğu Asya ve Pasifik ülkelerinin, küreselleşen uluslararası sistem çerçevesinde giderek artan önemiyle orantılı olarak, ülkemizde de yoğunlaşan ilgiye biraz olsun yanıt verilebileceğine inanılmaktadır.
     
     

Logosu Türk ve Doğu Asya kültürlerinde çok yaygın olarak görülen kırmızı, beyaz, sarı ve Pasifik Okyanusu'nu temsil eden mavi renklerinden oluşan TAPAÇAY yıllar süren araştırma, inceleme ve eğitim gibi, bir çok ortak çaba ve işbirliği sonucu oluşturulmuş bir çalışmadır. Sayıları giderek artan genç araştırmacıların çabaları ve desteği ile zaman içinde gelişip, uluslararası akademik bir dergi olacağına inanılmaktadır. Bunun en önemli sonucu da ülkemiz ve bu bölgelerde bulunan ülkeler arasında varolan siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkilerin daha sağlam temeller üzerinde gelişecek olmasıdır.

İTUDAV

İlden Türkiye - Doğu Asya Disiplinler Arası Araştırma ve Eğitim Vakfı (İTUDAV), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) iş birliği ile 2002 yılında kurulmuştur. Vakfın temel amacı, günümüz uluslar arası ilişkiler sistemi içinde önemli ve ağırlığı giderek artan Doğu Asya Bölgesiyle ilgili akademik araştırmalar yapmaktır.

İTUDAV Çin, Hindistan, Japonya, Kore ve Güney Doğu Asya - Pasifik Ülkeleri'nin iktisadi, siyasi, kültürel ve sanayi açısından gelişmelerine ilişkin çalışmaları teşvik edip bizzat araştırmalar yaparak bu alandaki bilimsel, akademik boşluğun biraz olsun kapatılabilmesi için çaba harcayacaktır.

Vakıf tarafından yapılacak bu tür çalışmaların sonuçları, ÇOMÜ' nün Fakülte ve diğer birimleri başta olmak üzere, ilgili bütün resmi ya da özel kurumlarla paylaşılacakır. Ayrıca, Doğu Asya - Pasifik ülkeleriyle ticari - iktisadi ilişkiler gerçekleştirmek isteyen ticari kuruluşlar için, pazar - piyasa araştırmaları yaptırılacak ve aynı amaca yönelik kurs, seminer veya sertifika programları düzenlenecektir.

Gerçekleştirilecek ulusal - uluslar arası konferans ve sempozyumlar, ÇOMÜ' nün akademik, Çanakkale' nin de sosyo-kültürel bakımdan gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Daha ayrınıtılı bilgi için : http://www.freewebs.com/mtuncoku