Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Japon Dili Eğitimi Yönetim

YÖNETİM KADROSU

ABD Başkanı Doç. Dr. Tolga ÖZŞEN