Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Japon Dili Eğitimi Yönetim

YÖNETİM KADROSU

ABD Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aydın ÖZBEK