Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü