Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Akademik Kadro

 

Alman Dili Eğitimi

Ünvanı ve Adı-Soyadı CV Web Oda Dahili Email
Doç. Dr. Nihan DEMİRYAY CV   B3-10 3655 ndemiryayhotmail.com
 

İngiliz Dili Eğitimi

Ünvanı ve Adı-Soyadı CV Web Oda Dahili Email
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL CV   B3-03 3662 dkoksalyahoo.com
Prof. Dr. Aysun YAVUZ CV   B3-13 3660 yavuzaysunhotmail.com
Prof. Dr. Ece Zehir TOPKAYA CV   B3-11 3533 ecetopkayayahoo.com
Prof. Dr. Cevdet YILMAZ CV   B3-04 3652 cyilmazcomu.edu.tr
Doç. Dr. Sevim İNAL CV   B3-06 3588 seviminal65gmail.com
Doç. Dr. Salim RAZI CV Link B3-08 3661 salimrazigmail.com
Doç. Dr. Kürşat CESUR CV   B3-03 3535 kursatcesurcomu.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet Sercan UZTOSUN CV   B3-07 3649 sercanuztosunhotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Müge KARAKAŞ CV   B3-05 3597 mkarakascomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gülşah KANİ CV   B3-06 3588 zgulsahkanigmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Sedat BECEREN CV   B3-15 3654 sbecerenyahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TEKİN CV   B3-09 3659  tekinmustafacomu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Kadriye AKSOY CV   B3-16 3618 kadriyeaksoyyahoo.com
           

Japon Dili Eğitimi

 

Ünvanı ve Adı-Soyadı CV Web Oda Dahili Email
Doç. Dr. Tolga ÖZŞEN CV   B4-12 3629 ozsencomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kenji KAWAMOTO CV   B4-13 3677 for129gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Melek ÇELİK CV   B4-11 6201 kabamelekgmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Esra KIRA CV   B4-10 3635 esra.kiracomu.edu.tr
Öğr. Gör. Ahmet GÜLMEZ CV   B4-17 3696 agulmezcomu.edu.tr
Öğr. Gör. Miyuki ICHIMURA CV   B4-15 5897 miyuki_ichimuracomu.edu.tr
Öğr. Gör. Sayako TOKINAGA CV   B4-11 6201 tokinagatokinagacomu.edu.tr