Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Hakkımızda

Üniversitemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Japon Dili Eğitimi , İngiliz Dili Eğitimi ve Alman Dili Eğitimi olmak üzere üç Anabilim Dalından oluşmaktadır.

Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı:
Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da yalnızca ülkemizde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde mevcut olan Japonca Öğretmenliği Programının amacı, bir yıl hazırlık eğitiminin ardından dört yıllık lisans eğitimi sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev alacak Japonca öğretmenleri yetiştirmektir. Ayrıca, Japonca ve Japonya çalışmalarının çok sınırlı olduğu ülkemizde Japonya araştırmacılarının yetiştirilmesinin yanında, yabancı dil olarak Japoncanın gerekli olabileceği turizm, uluslararası ticaret, çeviri gibi alanlara da yardımcı eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır. Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı Sayfasını ziyaret etmek için buraya tıklayın

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı:
Bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitiminin ardından dört yıllık lisans eğitimi sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okullarına İngilizce öğretmeni yetiştirilmektedir. Bu programda öğrencilerin İngilizceyi 4 temel beceri (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) alanında kullanmaları, öğretim yaklaşım ve yöntemlerini, araştırma becerilerini, kısa hikaye, roman, şiir ve drama gibi edebiyat türlerini öğrenmeleri ve bu konulardan İngilizce öğretiminde yararlanma becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanında yabancı dil olarak İngilizcenin gerekli olabileceği turizm, uluslararası ticaret, çeviri gibi alanlara da yardımcı eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı:
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI: Bu programın amacı, bir yıllık hazırlık eğitiminin ardından, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği genel kültür bilgisi, özel alan bilgisi ve pedagojik formasyon vererek, dört yıllık lisans eğitimi ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/ özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapacak Almanca öğretmeni yetiştirmektir. Öğrencilerimiz ayrıca Türkçe yan alan dersleri alabilmekte, çeviri, uluslararası ticaret, turizm gibi alanlarda da çalışabilmektedir. Alman Dili Eğitimi Anabilim dalında hazırlık sınıfında 30 olmak üzere toplam 130 öğrenci öğrenimini devam ettirmektedir.